Ortak Akıl İçin Elektronik Çözüm Aracı: İşlevsel, Pratik ve Hızlı…

“Bu elektronik platform ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir alanda ya da konuda uzaktan konsensus sağlama aracı olarak tasarlanmıştır”Çözüm Yolunuz:Durum › Sorun › Önerme › Danışma › Uzlaşı › Raporlama

İŞLEVSEL

 • Evrensel metodoloji,
 • Ayarlanabilir eşik değerler,
 • Geniş katılımlı karar alma olanağı,
 • Eksiksiz kayıt tutma

PRATİK

 • Basit ara yüz,
 • Anlaşılabilir basamaklar,
 • Opsiyonlu değerlendirme araçları,
 • Otomatize yanıt toplama sistemi

Hızlı

 • Kısa basamaklarla önerme hazırlama,
 • Zaman almayan fikir lideri atama,
 • Mesafe tanımaksızın görüş alma,
 • Anında raporlama

Consensuss NEDİR?

Consensuss herhangi bir konuda ister konunun genel bütünü için isterse daha dar anlamda özgün bir sorunda olsun geniş bir fikir lideri havuzundan “çok kriterli karar alma” teknikleri aracılığı ile görüş alma ve uzlaşı oluşturma aracıdır.

Consensuss'un Kullanılışı

Consensuss, istenilen konuda adım adım, kolayca bir uzlaşıya varmak için kullanılır. Her adımda yapılması gerekenler basit bir anlatımla kullanıcıya gösterilir. Kısaca, Consensuss web sayfasına girildiğinde istenilen konu ve varılmak istenen uzlaşı için gerekli kurallar/şartlar belirlenir. Ardından uzlaşı istenen konunun kanıtları varsa gerekli dökümanları ile sisteme yüklenir. Konu ile ilgili önermeler oluşturulur. Panelistlerin profili oluşturulur, istenilen panelistlerin iletişim bilgileri sisteme yüklenir. Ardından panelistler konsensus oturumları için davet edilir. İstenilen sayıda turda elektronik olarak e-posta sistemi ile oylama yapılır. Oturumların sonunda eşik değere ulaşan ve ulaşmayan tüm önermeler, uzlaşı oranları ile birlikte anında raporlanır.Consensuss'un Faydaları

Bu modelde klasik konsensus yöntemlerine göre çok daha fazla fikir liderini sanal olarak bir araya getirmek mümkündür. Bu şekilde konu ile ilgili tüm paydaşların görüşünü alabilmek olanaklı hale gelir. konsensusu oluşturan karar yeterlik oranları her konu için farklı farklı belirlenebilir. Çok kriterli karar alma mekanizmalarından her hangi biri seçilebilir. Her bir önerme için birden fazla tur ile oylama yapılabilir. Her oylama sonrası panelist görüşleri doğrultusunda ya da yeterli oranda karar çıkmaması durumunda on-line revizyon yapılabilir. Oylamaya katılan panelistlerin düşünceleri ve revizyon istekleri kayıt altına alınır. Tüm işlemlerin, değişikliklerin ve oylamaların kayıtları eksiksiz tutulabilir. konsensus işlemleri tamamlandığında anında rapor alınabilir.CONSENSUSS İÇİN GEREKLİ YAZILIM

Consensuss web tabanlı bir uygulamadır. Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunuzda bir web tarayıcınızın olması consensussu kullanmanız için yeterlidir. consensuss.com adresine ulaştığınızda kayıt olduktan sonra sayfada belirtilen adımları uygulamanız durumunda on-line konsensus aracını kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Consensuss Aşamaları


Hazırlık    >    Yürütülüş/Aksiyon    >    Analiz ve Raporlama

Consensuss Yazılım ve Geliştirme Takımı

Consensuss Yazılım ve Geliştirme Takımı

© 2015 PLEKSUS. Tüm hakları saklıdır.